Algemene voorwaarden

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN VERZORGERS EN VERENIGINGEN VAN FIRSTSCORE PERFORMANCE GROUPACADEMY.  SPELERS/SPEELSTERS NEMEN DEEL AAN ONZE ACTIVITEITEN EN TRAININGEN, VERDER TE NOEMEN DE DEELNEMERS EN DE FIRSTSCORE PERFORMANCE GROUP.

 • Bij het invullen en versturen van het inschrijfformulier geeft u aan zich voor de betreffende trainingen, cursus, of kamp op te willen geven. Daarmee bent u ook de deelname kosten voor deze trainingen, cursus of kamp verschuldigd aan Firstscore Performance Group
 • Alle betalingen dienen vooraf te worden voldaan, hetzij contant dan wel per bankoverschrijving.
 • Aanmelding voor de trainingen bij de Firstscore Performance Group door de deelnemer vindt plaats middels het aanmeldingsformulier van de Firstscore Performance Group via de website. Het formulier dient volledig ingevuld te worden en verstuurd te worden door de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer indien deze minderjarig is, of daarvoor toestemming heeft gekregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt de speler informatie over dag en tijdstip van de trainingen.
 • Indien de deelnemer door ziekte en/of blessure verhinderd is, bieden wij helaas geen inhaalmogelijkheden. Bij afkeuring door weersomstandigheden word er een extra training aangeboden na de laatste training van de cursus.
 • Indien de speler als gevolg van langdurige ziekte of langdurige blessure verhinderd is deel te nemen aan de trainingen zal het bedrag van openstaande trainingen worden teruggestort.
 • De trainers van Firstscore Performance Group bepalen de indeling van de groepen.
 • Firstscore Performance Group behoudt zich het recht voor om trainingen uit te stellen of af te gelasten bij bepaalde situaties die een training niet mogelijk maken bijv. onbespeelbaar trainingsveld of andere (weers)invloeden die de training onmogelijk maken. De deelnemers worden middels e-mail, whatsApp, sms op de hoogte gebracht of via onze website.
 • Het te betalen cursus bedrag, van Firstscore Performance Group dient voorafgaand aan de eerste training betaald te zijn, tenzij anders is afgesproken.
 • Er vindt geen restitutie plaats voor deelnemers die geschorst zijn vanwege misdragingen.
 • Firstscore Performance Group is niet aansprakelijk voor vermiste sportkleding (kleding), sportschoenen (schoenen) en andere eigendommen (telefoons) ect. tijdens onze trainingen.
 • Firstscore Performance Group is niet aansprakelijk voor enigerlei schade/letsel/blessure opgelopen tijdens de trainingen of activiteiten van de Firstscore Performance Group
 • Er vindt geen restitutie plaats bij afwezigheid voor trainingen bij de eigen voetbalvereniging en of andere activiteiten.
 • Onze trainingen kunnen 10-15 minuten uitlopen.
 • Met deelname aan de activiteiten en trainingen van Firstscore Performance Group geeft u toestemming voor het gebruik van foto’s/filmpjes/video’s, gemaakt tijdens onze activiteiten waar de deelnemer aan heeft deelgenomen, dit ten behoeven van al onze promotiedoeleinden en/of promotie doeleinden promotie doeleinden van of voor de deelnemer.